Linki

This page is also available in English.

Programowanie

Języki

SWI-Prolog - interpreter Prologa.

Python - język (bardzo) wysokopoziomowy, wspierający programowanie obiektowe, strukturalne i funkcyjne.

Scala - ciekawy język, wspierający programowanie obiektowe, strukturalne i funkcyjne.

Biblioteki

PyGame - biblioteka multimedialna dla Pythona. Jeśli chcesz napisać grę w tym języku, powienieneś się zainteresować tą biblioteką.

Narzędzia

NetBeans - wspaniałe IDE napisane w Javie.