Lisbon

Poniżej znajduje się tłumaczenie petycji do Vaclava Klausa w sprawie powstrzymania traktatu Lizbońskiego. Tłumaczenie robocze, ale oddaje wymowę tej petycji.

Do: wszystkich Europejczyków

Szanowny Panie Klaus,

W 2008 roku W Irlandii odbyło się referendum w sprawie przyjęcia traktatu Lizbońskiego. W referendum tym traktat został odrzucony. Po tym wydarzeniu Irlandia została zmuszona do ponownego głosowania i 2 października tego roku zagłosowała na "tak".

Traktat Lizboński praktycznie znosi suwerenność państw członkowskich, czyniąc je prowincjami w państwie Europejskim. Zarówno sama konstytucja Unii Europejskiej, jak i sposób jej forsowania, obnażają całkowite lekceważenie przez Unię oraz Eurokratów demokracji i ludzi w Europie.

Jednak wciąż jeszcze jest cień nadziei na powstrzymanie ratyfikacji traktatu Lizbońskiego. Tą nadzieją jest Pan, Wacław Klaus, prezydent Czech.

Dotychczas, pomimo silnych nacisków, odważnie przeciwstawiał się Pan podpisaniu tego traktatu. Jeśli nadal będzie Pan to robił, to może Pan powstrzymać go do czasu następnych wyborów w Wielkiej Brytanii (na wiosnę 2010 roku), w których wygra Partia Konserwatywna. Po ich zwycięstwie David Cameron, lider tej partii, ogłosi referendum w sprawie przyjęcia traktatu Lizbońskiego. W referenfum tym najprawdopodobniej traktat ten zostanie odrzucony.

Dlatego jeśli postanowi Pan nie podpisywać tego traktatu, umożliwi Pan jego odrzucenie raz na zawsze.

Zdajemy sobie sprawę, że będzie na Pana wywierana silna presja ze strony elit Unii Europejskiej i Eurokratów. Pokazał Pan już jednak, że jest Pan człowiekiem silnego charakteru. Mamy nadzieję, że się Pan nie ugnie. W Europie żyją miliony ludzi, którzy nie chcą tego traktatu. W rzeczy samej, sondaże wykazują, że większość Europejczyków głosowałaby przeciwko niemu, gdyby miała taką możliwość.

Jeśli postanowi Pan nie podpisywać tego traktatu, przejdzie Pan do historii jako niezwykle odważny mąż stanu, który ocalił Europę, zamieszkujących nią ludzi oraz narody, przed jeszcze mniej demokratyczną Unią Europejską.

Dlatego pokornie prosimy i zachęcamy, aby zrobił Pan to, co należy zrobić i nie podpisywał traktatu Lizbońskiego.

Z wyrazami naszego poparcia,

Niżej podpisani,