Informacje dla studentów

Prace dyplomowe

W roku akademickim 2008/2009 pierwszeństwo w wyborze tematów prac magisterskich mają następujący studenci:

  1. Mateusz KOŚCIUK, AiR (robotyka), sem. 8
  2. Łukasz KALETKA, AiR (automatyka), sem. 8
  3. Łukasz KRYSTYNIACKI, AiR (PISB), sem. 8

(Pogrubioną czcionką zaznaczono studentów, którzy już się zdecydowali zostać moimi dyplomantami. Ponieważ chęć wyboru tematu zgłosiło dwóch studentów, nie mogę już przyjąć żadnych dyplomantów.)

Cel pracy doplomowej
Potencjalne technologie
Przygotowanie do pracy

Humor ze sprawozdań studenckich

Link