Studenci Symulator

Świat symulacji

Każda symulacja obejmuje pewien ograniczony "świat". W przypadku symulacji komputerowej można przyjąć, że świat ten będzie reprezentowany przez ekran o określonej wysokości i szerokości (liczbach pikseli w pionie i w poziomie).

Rodzaje obiektów

"Generatory"
Mogą tworzyć różne obiekty.

"Pojemniki"
Gromadzą (bezpowrotnie) wszystkie przesyłane do nich obiekty.

"Maszyny"
Posiadają bufor wejściowy (gromadzący obiekty) i bufor wyjściowy. Potrafią przetwarzać obiekty przez pewien czas, zabierając je z bufora wejściowego i przekazując do bufora wyjściowego.

"Komórki robocze"
Stanowią zbiór innych obiektów, z dokładnie sprecyzowanymi wejściami oraz wyjściami.

"Produkty"
Są to obiekty reprezentujące przetwarzane produkty. Każdy produkt posiada pewien zbiór atrybutów (par klucz-wartość), który może się zmieniać w trakcie trwania symulacji.