Śmiech to zdrowie!

Jako pracownik dydaktyczny prowadzę m.in. zajęcia laboratoryjne ze studentami. Do moich obowiązków zalicza się sprawdzanie sprawozdań z tych zajęć. Zazwyczaj jest to czynność niezbyt ciekawa, ale niekiedy można się przy tym ubawić. Postanowiłem na tej stronie zamieszczać "interesujące" zdania, na które miałem okazję natrafić. Nie jest to wprawdzie humor z zeszytów szkolnych, lecz jego studencka wersja. Robię to z zamiarem dostarczenia rozrywki oraz zwrócenia uwagi na ciekawe i zabawne błędy popełniane przez studentów (będących dorosłymi ludźmi!).

Język polski

"Nie da się także wskazać najlepszej heurystyki trzeba po prostu wykonać ich kilka by móc ustalić która będzie odpowiadać nam najbardziej."
Laikom wyjaśniam: bez obaw, nie ma powodu wymyślania ("wykonywania") kilku różnych heurystyk, aby rozwiązać dany problem. Zazwyczaj wystarcza po prostu wykorzystanie kilku dostępnych algorytmów i porównanie uzyskanych wyników…

"Należało wybrać 3 wskaźniki, a następnie porównać wyniki Tabu Search z najlepszym oraz najgorszym rozwiązaniem w ramach wskaźnika."
Domyślam się, iż chodziło o wybór trzech różnych wskaźników jakości, a następnie o porównaniu wyników uzyskanych za pomocą metod heurystycznych z wynikami uzyskanymi za pomocą algorytmu opartego na metodzie TS dla każdego z tych wskaźników.

Merytoryczne

"Otrzymanie optymalnego rozwiązania jest możliwe dzięki temu, że metody te operują się [na] przeglądzie zupełnym."
Mamy tu do czynienia z ciekawym przypadkiem. Literówka ("operują" zamiast "opierają") wprowadza dodatkowy akcent humorystyczny. Mowa jest jednak o metodach jumptrackingu i backtrackingu, które stosuje się po to, aby uniknąć wykonywania przeglądu zupełnego…

"Otrzymanie rozwiązania w metodach heurystycznych nie wymaga obliczeń, wynik otrzymujemy natychmiast."
No proszę: wynik można otrzymać bez wykonywania jakichkolwiek obliczeń!

Interpunkcja

"Jak widać we wszystkich metodach Cmax jest takie samo. Co nie powinno dziwić bo pracujemy na jednej maszynie."

Tłumaczenia z jęz. angielskiego

SPT - The Shortest Processing Time: "najmniejszy czas procesowania"

Ambicje literackie

Ambicje literackie to nic złego. Tyle tylko, że w sprawozdaniach powinno się używać języka ścisłego i specjalistycznego. Opisy literackie lepiej pozostawić beletrystyce…

"Metoda podziału i ograniczeń bywa w takich przypadkach bardzo zdradliwa gdyż operacje bardzo się komplikują, a diagram rozwiązań staje się zupełnie nieczytelny."

"Różnica między tymi metodami zaowocowała jedynie większą ilością obliczeń w metodzie Jumptrackingu."